кило

Вид збор: Префикс
Прв дел од сложенки за образување на мерни единици, кој означува дека таа единица е илјада пати поголема од онаа означена cо вториот дел од сложенката килограм, киловат, километар и др.
Англиски: kilo
Примери:
Бомба од десет килотони.