from - онтологија

од повеќе

Вид збор: Предлог
(пространствено значење) Оддалечување од некаде, излегување.
(пространствено значење) Одделување од нешто.
(пространствено значење) растојание
(пространствено значење) Положба во однос на друг предмет.
(пространствено значење) Гранична линија од која почнува нешто.
(пространствено значење) Упатеност на местото на вршење на дејството.
(пространствено значење) Извесна измереност, растојание (со други предлози).
(временско значење) Момент од кога почнува нешто.
(временско значење) Растојание, временска измереност.
поседување, припадност
Потекло, произлез на нешто.
Дел од нешто, од целина.
причина
Количество, мера, вредности и сл.
Признак, особина, карактеристика.
Преминување од една состојба во друга.
Вршител на дејство (во пасивни реченици).