for - онтологија

за повеќе

Вид збор: Сврзник
(за да, да) Во зависносложена реченица како дел од зависната за да се навести целта за извршувањето или за неизвршувањето на дејството, создавајќи причинско-последичен однос меѓу дејствата во дел-речениците.