both - онтологија

обајцата повеќе

Вид збор: Број
За лица од машки род или за лица од машки и од женски род - и едниот и другиот; двајцата.

обата повеќе

Вид збор: Број
(без член) Само за лица од машки род - и едниот и другиот.
обајцата

обете повеќе

Вид збор: Број
За именки од женска и од среден род - и едната и другата, и едното и другото, двете.