• ќе (чест.) вклучи (глаг.)
  • ни (чест.) вклучи (глаг.)