• последен (прид.) искра (им.)
 • негов (прид.) искра (им.)
 • светол (прид.) искра (им.)
 • бакрен (прид.) искра (им.)
 • ваш (прид.) искра (им.)
 • величествен (прид.) искра (им.)
 • електричен (прид.) искра (им.)
 • зажарен (прид.) искра (им.)
 • златен (прид.) искра (им.)
 • краткотраен (прид.) искра (им.)
 • крвав (прид.) искра (им.)
 • лажовен (прид.) искра (им.)
 • лесноног (прид.) искра (им.)
 • мал (прид.) искра (им.)
 • најмал (прид.) искра (им.)
 • нејзин (прид.) искра (им.)
 • познат (прид.) искра (им.)
 • портокалов (прид.) искра (им.)
 • потсмешлив (прид.) искра (им.)
 • радосен (прид.) искра (им.)
 • разгорен (прид.) искра (им.)
 • свој (прид.) искра (им.)
 • син (прид.) искра (им.)
 • слаб (прид.) искра (им.)
 • сончев (прид.) искра (им.)
 • црвен (прид.) искра (им.)