• моден (прид.) дефиле (им.)
  • голем (прид.) дефиле (им.)
  • импозантен (прид.) дефиле (им.)