• броен (прид.) девијација (им.)
  • мал (прид.) девијација (им.)
  • неминовен (прид.) девијација (им.)
  • партиски (прид.) девијација (им.)
  • сексуален (прид.) девијација (им.)