• фреквентен (прид.) булевар (им.)
  • фреквентен (прид.) точка (им.)