• рој (им.) искра (им.)
  • борба (им.) искра (им.)
  • букет (им.) искра (им.)
  • здив (им.) искра (им.)
  • месец (им.) искра (им.)
  • ноздра (им.) искра (им.)
  • снопче (им.) искра (им.)
  • страна (им.) искра (им.)
  • тага (им.) искра (им.)