• расеаност (им.) во (предл.)
  • расеаност (им.) на (предл.)