• го (зам.) вклучи (глаг.)
  • се (зам.) вклучи (глаг.)
  • ги (зам.) вклучи (глаг.)
  • ја (зам.) вклучи (глаг.)
  • нѐ (зам.) вклучи (глаг.)
  • ме (зам.) вклучи (глаг.)