• фрла (глаг.) искра (им.)
 • прска (глаг.) искра (им.)
 • прсне (глаг.) искра (им.)
 • бев (глаг.) искра (им.)
 • блесне (глаг.) искра (им.)
 • болска (глаг.) искра (им.)
 • болскоти (глаг.) искра (им.)
 • влезе (глаг.) искра (им.)
 • е (глаг.) искра (им.)
 • забележи (глаг.) искра (им.)
 • засветка (глаг.) искра (им.)
 • збира (глаг.) искра (им.)
 • згасне (глаг.) искра (им.)
 • има (глаг.) искра (им.)
 • корне (глаг.) искра (им.)
 • лета (глаг.) искра (им.)
 • молска (глаг.) искра (им.)
 • нема (глаг.) искра (им.)
 • одбие (глаг.) искра (им.)
 • остане (глаг.) искра (им.)
 • откинува (глаг.) искра (им.)
 • открадне (глаг.) искра (им.)
 • пали (глаг.) искра (им.)
 • пее (глаг.) искра (им.)
 • полетува (глаг.) искра (им.)
 • поттикне (глаг.) искра (им.)
 • прскоти (глаг.) искра (им.)
 • разбуди (глаг.) искра (им.)
 • распрсне (глаг.) искра (им.)
 • светнува (глаг.) искра (им.)
 • стрчи (глаг.) искра (им.)
 • фати (глаг.) искра (им.)
 • јави (глаг.) искра (им.)