• вклучи (глаг.) и (сврз.)
  • вклучи (глаг.) бидејќи (сврз.)