• вклучи (глаг.) градски (прид.)
  • вклучи (глаг.) друг (прид.)
  • вклучи (глаг.) мал (прид.)
  • вклучи (глаг.) мој (прид.)
  • вклучи (глаг.) негов (прид.)
  • вклучи (глаг.) широк (прид.)