• вброи (глаг.) во (предл.)
  • вброи (глаг.) меѓу (предл.)
  • вброи (глаг.) помеѓу (предл.)