• еден (бр.) искра (им.)
  • четири (бр.) искра (им.)