Народно - категорија

ами повеќе

Вид збор: Честичка
За изразување неверување во искажаното во наредниот исказ.
На почеток на реторичко прашање.
а - в - д - з - и - к - л - п - р - с - т